PIT-36 - Nowy projekt

Idź do spisu treści

Menu główne:

PIT-36

Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą możesz mi pomóc wpłacając darowiznę na konto:


Fundacja Złotowianka
Spółdzielczy Bank Ludowy Zakrzewo
Nr konta bankowego- 25 8944 0003 0002 7430 2000 0010


koniecznie z dopiskiem: „ Darowizna na rzecz Kingi Gawinek G/40 "

lub przekazując mi 1 % swojego podatku składając roczne zeznanie PIT-36 .

Jak wypełnić w tym celu formularz PIT-36 oraz PIT36L pokazuje poniższy rysunek:


PIT-36
PIT-36LIstnieje możliwość odliczenia od dochodu darowizn nie przekraczających 10 % dochodu w przypadku osób prawnych oraz 6 % dochodu w przypadku osób fizycznych.

Możliwość dokonywania odpisów od podatku i dochodu darowizn wynika z następujących przepisów:

1) art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z póżn. zm.)

2) art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. a oraz art. 45 ust. 5c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r., Nr 14 poz. 176 z późn. zm) 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego